Werken met BD insights

Met het gebruiksvriendelijke dashboard van BD insights ontstaat een scherper beeld van de kansen en de uitdagingen in uw vastgoedportefeuille. Door data slim te combineren en intelligentie toe te voegen, verhoogt u de effectiviteit van uw asset management, komt u tot beter onderbouwde investeringsbeslissingen en bespaart u op onderhouds- en beheerskosten.

BD insights verbetert uw resultaten door:

Signaleren van aandachtsgebieden bij het onderhoud van uw gebouwportefeuille

Verhogen van bewoners- en huurderstevredenheid door vroegtijdig identificeren van structurele klachten

Beter onderbouwen van onderhoudsplannen en investeringsbeslissingen

Sneller schakelen bij het oplossen van vastgoedvraagstukken

Geen woorden, maar data!

Door big data, data analytics en slimme algoritmes te combineren genereren we nieuwe inzichten in uw vastgoed.

Hiermee kunnen uw medewerkers direct aan de slag: zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zij combineren persoonlijke inzichten met een compleet en objectief beeld van uw vastgoed. Dit leidt tot betere beslissingen.

Wilt u snel aan de slag met betrouwbare en datagedreven inzichten?