Geen woorden, maar data!

Belangrijke beslissingen over uw vastgoed neemt u niet lichtvoetig. Maar u bent wél  afhankelijk van  de informatie die u aangereikt krijgt. Vaak ontbreekt een objectief, compleet en actueel beeld van de onderhoudsstatus  van uw complexen en vastgoedportefeuille. En dan rijst de vraag: neem ik wel de goede beslissingen?  

Data-platform = solide basis

Het gebruiksvriendelijke dashboard van BD Insights voorziet in een betere basis voor beslissingen en een scherper beeld van kansen en uitdagingen in uw vastgoedportefeuille. Ons platform stelt u in staat om intelligentie aan uw eigen onderhoudsdata toe te voegen en ‘met één druk op de knop’ complexe analyses uit te voeren.

Meldingen per onderhoudscategorie

Onderhoud per gebied en wijk

Vergelijking onderhoud complexen

Uw data, ons dashboard

De data blijven van u, maar wij helpen uw asset manager of data-specialist om enkele basale gegevens  over uw onderhoudswerkzaamheden — adres, omschrijving, datum, en kosten — te importeren en verwerken. Het platform van BD insights verrijkt deze automatisch en bevat intelligente algoritmes, waardoor u al na 7 dagen een beter beeld krijgt van uw vastgoed. Daarmee komt u tot beter onderbouwde beslissingen en bespaart u op uw beheerkosten.

Signaleren van aandachtsgebieden bij het onderhouden van uw gebouwportefeuille

Verhogen van bewoners- en huurderstevredenheid door vroegtijdig identificeren van structurele klachten

Beter onderbouwen van onderhoudsplannen en investeringsbeslissingen

Sneller schakelen bij het oplossen van vastgoedvraagstukken

Benefits en resultaten

BD insights draagt op verschillende vlakken bij aan betere besluitvorming. De analyses in ons platform maken u minder afhankelijk  van individuele waarnemingen en subjectieve verhalen. Door data te verrijken en vergelijkingen tussen complexen en perioden te maken, ontstaat een genuanceerder beeld en wordt het makkelijker om projecten en werkzaamheden te prioriteren. U ontvangt bovendien eerder signalen van afwijkingen en extremen, waardoor u pro-actiever kunt handelen en sneller kunt schakelen. Dit vertaalt zich in een doelmatigere organisatie,  effectievere investeringen en een hogere klanttevredenheid.

Ook slimmer werken?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek!

Laurence Heesterbeek

laurence@bd-insights.com